Naujienos

Sausio 13-osios paminėjimas

Mielieji, Sausio 13-ąją prisiminkime ir tradiciškai uždekime atminimo žvakes žuvusiems už Lietuvos laisvę. Jų ryžtas, vienybė ir pasiaukojimas suteikė galimybę gyventi nepriklausomoje Lietuvoje. Pažymėdami šios  Tautai reikšmingos pergalės 30-metį, skleiskime...

Daugiau

Sveikiname su šventėmis!

Mielieji, Baigiasi dar vieni metai. Tai buvo ypatingas laikas, dienos neretai atrodė ilgos, užpildytos neregėtais iššūkiais ir atkakliu darbu. Tik pasitikėdami savimi ir veikdami drauge, mes visada būsime stipresni ir...

Daugiau

TOKĮ PRISIMENU AMBASADORIŲ STASĮ LOZORAITĮ

  Rimantas Morkvėnas   Unikalią galimybę iš arčiau pažinti ambasadorių Stasį Lozoraitį turėjau (kaip vėliau paaiškėjo) paskutiniaisiais jo gyvenimo metais. 1993-iųjų pabaigoje Stasys Lozoraitis buvo perkeltas iš Vašingtono į Romą,...

Daugiau

PIRMIEJI ŽINGSNIAI LIETUVIŠKOJE DIPLOMATIJOJE

PIRMIEJI ŽINGSNIAI LIETUVIŠKOJE DIPLOMATIJOJE (PRISIMINIMŲ NUOTRUPOS)   Rimantas Morkvėnas   Šiemet minimas atkurtos Lietuvos valstybės tarptautinio pripažinimo dvidešimtmetis. Ta proga nejučia iškyla iš atminties anų laikų įvykiai, sutikti žmonės. LM...

Daugiau

PIRMASIS BALTIJOS ŠALIŲ VADOVŲ VIZITAS BRIUSELYJE IR NATO

PIRMASIS BALTIJOS ŠALIŲ VADOVŲ VIZITAS BRIUSELYJE IR NATO 1991.05.31-06.01 Rimantas Morkvėnas  Minėtomis dienomis Briuselyje viešėjo Lietuvos, Estijos ir Latvijos delegacijos, vadovaujamos šalių vadovų Vytauto Landsbergio, Arnoldo Ruutelio ir Anatolijaus  Gorbunovo....

Daugiau

PRISTATYTA MONOGRAFIJA APIE ŽINOMĄ DIPLOMATĄ EDUARDĄ TURAUSKĄ

Užsienio reikalų ministerijoje kovo 23 dieną buvo pristatyta monografija apie iškilų politikos ir visuomenės veikėją, žinomą diplomatą „Eduardas Turauskas (1896-1966). Ateitininkas, teisininkas, žurnalistas, diplomatas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys“. Renginyje...

Daugiau

PRISTATYTA KNYGA „ANTANAS SMETONA IR JO APLINKA“

Signatarų namuose Vilniuje istorikas, diplomatas prof. Alfonsas Eidintas kartu su istorikais Antanu Kulakausku ir Algimantu Kasperavičiumi pristatė savo naujausią knygą „Antanas Smetona ir jo aplinka“. Nors renginys nebuvo plačiai reklamuojamas,...

Daugiau
Ambasadoriai.eu - Lietuvos ambasadorių klubas

LAK Valdybos posėdis

2020 m. lapkričio 24 d. įvyko Lietuvos ambasadorių klubo (LAK) valdybos nuotolinis posėdis, kuriame buvo aptarti klubo veiklos aspektai COVID-19 pandemijos laikotarpiu, LAK įstatų papildymo, internetinio puslapio atnaujinimo eiga, kiti...

Daugiau

Atkurtos Lietuvos sienos – sėkmės istorija

Rugsėjo 17 d. Martyno Mažvydo bibliotekoje įvyko ambasadoriaus Zenono Kumetaičio knygos „Atkurtos Lietuvos sienos. Sėkmės istorija” sutiktuvės. Knygos autorius aktyviai dalyvavo atkuriant ir nustatant Lietuvos sienas 1990–2015 metais. Savo knygoje...

Daugiau

Įteikta LAK premija už geriausią magistro darbą

2020 m. liepos 14 d. Lietuvos ambasadorių klubas įteikė 2020-ųjų metų premiją Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto magistro programos absolventei Miglei Lapėnaitei už magistro darbą: „Moterų dalyvavimas...

Daugiau

LAK nariai pagerbė Vytauto Dambravos atminimą

GRUPĖ LIETUVOS AMBASADORIŲ KLUBO NARIŲ PAGERBĖ AMBASADORIAUS VYTAUTO DAMBRAVOS ATMINIMĄ JO 100-JŲ GIMIMO METINIŲ PROGA Šių metų birželio 10 dieną, Lietuvos ambasadorių klubo prezidentas ambasadorius Algimantas Rimkūnas bei klubo nariai...

Daugiau

Ambasadoriui V.A. Dambravai atminti

Gerbiami Kolegos, Birželio 10 dieną minėsime šviesaus atminimo ambasadoriaus, žurnalisto, iškilaus kovotojo už Lietuvos laisvę Dr. Vytauto Antano Dambravos 100 –ąsias gimimo metines. Dr. V. A. Dambravą prisimename kaip kilnią...

Daugiau

Sveikinimas Šv. Velykų proga

Gerbiami kolegos, Pasitinkame vieną gražiausių atgimimo ir bundančio pavasario švenčių – Šventas Velykas. Tegul šis laikas suteikia jėgų palikti nuošalyje viską, kas buvo bloga, ir ateitį pasitikti atvira ir vilties kupina...

Daugiau

Informacija del covid-19 viruso

Gerbiamieji Lietuvos Ambasadorių Klubo nariai, Informuojame, kad dėl Covid-19 viruso grėsmės Lietuvoje paskelbus ekstremaliąją situaciją, Lietuvos ambasadorių klubas laikinai stabdo įprastą veiklą. Tikimės, kad greitu metu vėl galėsime pratęsti renginius...

Daugiau