Liepos 8 d. įvyko Lietuvos ambasadorių klubo Visuotinis susirinkimas

2021 m. liepos 8 d. buvo surengtas nuotolinis LAK Visuotinis susirinkimas, kuriam pirmininkavo LAK prezidentas Algimantas Rimkūnas ir dalyvavo 78 LAK nariai (iš 123 narių). Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems.

Susirinkimo metu:  

  • patvirtinti 2021.01.01 – 2021.04.30 LAK veiklos ataskaita bei finansinis balansas;
  • pateikta informacija apie LAK Įstatų pakeitimus;
  • patvirtintas LAK Valdybos sprendimas LAK premiją už geriausią magistrinį darbą tarptautinių santykių ir diplomatijos srityje skirti VU TSPMI magistrei

Indrei Jankauskaitei (I premija) ir MRU magistrei Violetai Juškėnei (II premija);  

  • pritarta siūlymui pratęsti antrai kadencijai LAK Prezidento ir esamų Valdybos narių įgaliojimus.

 

Visuotinio surinkimo protokolą galima rasti čia.

Scroll to Top