Ambasadoriui V.A. Dambravai atminti

Gerbiami Kolegos,

Birželio 10 dieną minėsime šviesaus atminimo ambasadoriaus, žurnalisto, iškilaus kovotojo už Lietuvos laisvę Dr. Vytauto Antano Dambravos 100 –ąsias gimimo metines.

Dr. V. A. Dambravą prisimename kaip kilnią ir charizmatišką asmenybę, Lietuvos patriotą ir pasaulio pilietį, kuris sovietinės okupacijos metu dirbdamas JAV diplomatinėje tarnyboje Vietname, Meksikoje, Argentinoje, Venesueloje ir El Salvadore atrasdavo laiko ir jėgų tarnauti Lietuvai. Savo atsiminimuose ambasadorius rašė: „Mano gyvenimo pateisinimas ir jo prasmė, kad visur ir visada, kur ir ką dirbdamas, širdyje jutau ne tiktai meilę, bet ir gilų asmeniško atsakingumo jausmą kenčiančiai priespaudą lietuvių tautai“.

Lietuvai išsivadavus iš sovietinio jungo, Dr.V.A. Dambrava įsijungė į Lietuvos diplomatinę tarnybą. 1992– 1999 metais jis atstovavo Lietuvai Lotynų Amerikos šalyse, o 1999– 2004 metais Dr. V.A.Dambrava buvo Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotas ambasadorius Ispanijoje,  taip pat Marokui ir Andorai. Dirbdamas šiose pareigose Dr.V.A. Dambrava labai prisidėjo prie Lietuvos įvairiapusių santykių vystymo su šiomis valstybėmis.

Ambasadoriaus Dr.Vytauto Antano Dambravos viso gyvenimo pastangos, patirtis ir aktyvus darbas atspindėjo Lietuvos diplomatijos raidą, ambasadorius neabejotinai buvo vienas ryškiausių lietuvių politinės kultūros puoselėtojų ir mūsų šalies teisių gynėjų už jos ribų.

Algimantas Rimkūnas

LAK prezidentas