LAK Valdybos posėdis

2024 m. gegužės 3 d. įvyko Lietuvos ambasadorių klubo Valdybos posėdis. Jame buvo aptartas pasirengimas metiniam LAK Visuotiniam narių susirinkimui, kuris tradiciškai bus derinamas su LR diplomatinių atstovybių vadovų suvažiavimu, liepos 15-19 d. Susitikimo metu diskutuota apie pasirengimą LAK Visuotiniam narių susirinkimui ir naujos LAK Valdybos rinkimų organizavimui. Nuspręsta Valdybos narius išrinkti nuotolinio balsavimo būdu, o naujos LAK valdybos sudėtį patvirtinti Visuotinio susirinkimo metu. Vieną iš Valdybos narių Visuotinis susirinkimas patvirtins LAK Prezidentu.

Taip pat buvo aptarti LAK premijos geriausiems magistro darbams politikos ir diplomatijos mokslų srityje skyrimo aspektai. Buvo nutarta, kad geriausias darbas bus apdovanotas pinigine premija. Pasidžiaugta, kad didžioji dauguma LAK narių stropiai moka narystės mokesčius.

Valdybos nariai padėkojo besiruošiančioms išvykti į diplomatines atstovybes LAK sekretoriato narėms Ilonai Pintukei ir Vilmai Latožei už nuoširdų ir labai konstruktyvų darbą.

Scroll to Top