LAK prezidento dr. Algimanto Rimkūno nuotolinė paskaita-diskusija “Klimato kaita ir diplomatija”

Gerbiamieji,

 

Maloniai dėkojame visiems kovo 4 d.  dalyvavusiems LAK prezidento dr. Algimanto Rimkūno nuotolinėje paskaitoje-diskusijoje “Klimato kaita ir diplomatija”. Džiugu matyti, kad klimato kaitos tema yra aktuali ir įtraukianti vis daugiau žmonių.

Paskaitos metu buvo aptarti gamtiniai bei politiniai veiksniai darantys įtaką klimato kaitai bei šio iššūkio sprendimo galimybėms. Pristatyti valstybių interesai, diplomatinės priemonės bei Lietuvos požiūris į klimato kaitos problemą.

Paskaitos vaizdo įrašą patalpinsime į LAK svetainę. (https://www.ambasadoriai.eu/naujienu-archyvai/tinklalaides/)

Scroll to Top