Sausio 13-osios paminėjimas

Mielieji,

Sausio 13-ąją prisiminkime ir tradiciškai uždekime atminimo žvakes žuvusiems už Lietuvos laisvę. Jų ryžtas, vienybė ir pasiaukojimas suteikė galimybę gyventi nepriklausomoje Lietuvoje.

Pažymėdami šios  Tautai reikšmingos pergalės 30-metį, skleiskime laisvės idėjas ir ateities kartoms, puoselėkime pilietiškumą ir patriotiškumą savo bei artimųjų širdyse.

Laisvė – tai didžiausia kiekvieno žmogaus ir visos tautos vertybė, todėl mylėkime, branginkime ir saugokime ją.