VYTAUTAS PLEČKAITIS. SEIMO UŽSIENIO REIKALŲ KOMISIJOS VEIKLA 1990–92 M.

Pranešimą rengiau remiantis daugiausia Užsienio reikalų komisijos protokolais, rašytais nuo 1990 m. kovo 19 d. iki 1992 m. lapkričio 11d., atskirų komisijos narių prisiminimais, pastabomis, asmenine patirtimi bei kita medžiaga. Komisijoje dirbau visą Aukščiausiosios Tarybos (AT) kadenciją. Todėl pranešimas gali atrodyti šiek tiek subjektyvus, nors stengiausi vengti šališkumo, simpatijų bei antipatijų.

Daugiau: V. P. Plečkaitis. Aukščiausiosios Tarybos Užsienio reikalų komisijos veikla 1990–1992 m.

 

Scroll to Top