Rugpjūčio 30 d. įvyko Lietuvos ambasadorių klubo metinis visuotinis susirinkimas

2022 m. rugpjūčio 30 d. buvo surengtas Lietuvos ambasadorių klubo (LAK) Metinis visuotinis susirinkimas, kuriam pirmininkavo LAK prezidentas ambasadorius Algimantas Rimkūnas. Susirinkime dalyvavo 54 Klubo nariai (iš 120 narių). Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems.

Susirinkimo metu:  

  • patvirtinti 2021.05.01 – 2022.04.30 LAK veiklos ataskaita bei finansinis balansas;
  • pateikta informacija apie naujai įstojusius LAK narius ir atsisakiusius LAK narystės ambasadorius;
  • aptarti siūlymai LAK veiklai ateinantiems metams, pritarta siūlymui kitais metais organizuoti LAK konferenciją apie Lietuvos kelią į NATO.
  • LAK premija už geriausią 2022 metų magistrinį darbą paskirta Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos magistrui Pauliui Siratavičiui už darbą „Karinio mokymo ir stabilizavimo misijos kaip taikos kūrimo įrankis“ (mokslinis vadovas prof. dr. G. Vitkus).

Visuotinio susirinkimo dalyviai tylos minute pagerbė mirusių Klubo narių ambasadorių Romo Misiūno, Rimanto Morkvėno ir Loretos Zakarevičienės atminimą.

Visuotinio surinkimo protokolą galima rasti čia.

Scroll to Top