LAK Valdybos posėdis

2024 m. birželio 28 d. įvyko Lietuvos ambasadorių klubo (LAK) valdybos posėdis. Jame buvo aptarti naujosios Klubo valdybos rinkimų rezultatai ir išrinkti LAK premijos už geriausius magistro darbus politikos mokslų ir diplomatijos srityje laureatai.

LAK premijai gauti šiemet sulaukta 5 magistrų darbų iš įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų. Išsamiai įvertinus visus darbus, LAK valdybos sprendimu nuspręsta apdovanoti du geriausius darbus 500 eurų dydžio piniginėmis premijomis:

   VU TSPMI magistrės Aušros Jurgauskaitės darbą „NATO viršūnių susitikimas Vilniuje: ar Lietuvos balsas dėl to tapo svarbesnis?“ ir
   VDU magistrės Lailos Eidukevičiūtės darbą „Vokietijos politika Rusijos atžvilgiu 2022 m. invazijos į Ukrainą kontekste“.

Posėdžio metu LAK prezidentas Algimantas Rimkūnas trumpai pristatė LAK valdybos rinkimų rezultatus ir priminė, kad naujoji LAK valdybos sudėtis ir Klubo prezidentas bus patvirtinti Visuotinio susirinkimo, kuris tradiciškai derinamas su LR diplomatinių atstovybių vadovų suvažiavimu ir vyks liepos 16 d., metu.

Scroll to Top