Apie mus

Lietuvos ambasadorių klubas

Lietuvos ambasadorių klubas įsikūrė 2014 m. lapkritį ir šiuo metu jungia šimtą dvidešimt keturis (124) narius. Klubo nariai yra įvairiose pasaulio šalyse reziduojantys Lietuvos ambasadoriai, ambasadoriaus rangą turintys Užsienio reikalų ministerijoje dirbantys diplomatai, taip pat aktyvią diplomatinę veiklą pabaigę ambasadoriai.

Klubo tikslai:

  • stiprinti Lietuvos Respublikos tarptautinį autoritetą, ugdyti ir stiprinti Lietuvos diplomatiją bei jos tradicijas;
  • rūpintis tūkstantmete Lietuvos diplomatijos istorija, jos asmenybių bei faktų deramu įamžinimu;
  • palaikyti ryšius su Lietuvai akredituotais užsienio valstybių ambasadoriais ir analogiškais ambasadorių (diplomatų) klubais užsienyje.
  • vienyti klubo narius, skatinti jų bendravimą, rūpintis ambasadorių statuso ir socialinių garantijų įgyvendinimu;
  • kaupti ir skleisti ambasadorių veiklos patirtį, turinčią praktinės reikšmės kasdieniam diplomatų darbui.

Siekdamas savo tikslų, Klubas vykdo šią veiklą:

  • skatina Klubo narius perteikti savo patirtį ir žinias atsiminimuose, apybraižose, audiovizualinėje medžiagoje;
  • siekia, kad Klubo narių patirtis būtų prieinama visiems diplomatams, o taip pat mokslininkams, rašytojams ir žurnalistams;
  • leidžia knygas ir kitus leidinius, audiovizualinę medžiagą apie Lietuvos diplomatiją;
  • teikia visuomenei informaciją savo internetinėje svetainėje;
  • rengia diskusijas, konferencijas, seminarus, forumus ir kitus renginius;
Scroll to Top