Sveikinimas kovo 11-osios proga

Mieli kolegos,

Širdingai sveikiname Jus ir Jūsų artimuosius su Kovo 11-ąja – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!

 Šiandien matome, kaip svarbu džiaugtis, branginti ir saugoti tai, ką apgynėme prieš trisdešimt dvejus metus – Nepriklausomybę, Demokratiją, meilę Tėvynei, mūsų visų gerovę. Savo laisvės kovą narsiai kovojanti Ukraina skaudžiai primena, kad mūsų tuometiniai tikslai ir šiandienos pasiekimai nėra savaiminė duotybė. Tai – įpareigojimai mums, paveldėti iš tėvų ir perduodami palikuoniams. Įpareigojimai, kuriais didžiuojamės, kuriuos privalome įgyvendinti.

 Likime toliau įkvėpti ir vedini stiprybės, ryžto ir drąsos, kuri padėjo iškovoti laisvę mūsų šaliai. Saugokime, branginkime ir kurkime jos dabartį ir ateitį. Padėkime tiems, kurie šiandien kovoja už savo šalies laisvę!

 Ypatingi sveikinimai kolegoms – Nepriklausomybės atkūrimo akto signatarams!

 LAK Prezidentas Algimantas Rimkūnas

Scroll to Top