Lapkričio 6 d. įvyko Lietuvos ambasadorių klubo Visuotinis susirinkimas

2023 m. lapkričio 6 d. įvyko Lietuvos ambasadorių klubo (LAK) Visuotinis susirinkimas, kuriam pirmininkavo LAK prezidentas ambasadorius Algimantas Rimkūnas. Susirinkime dalyvavo 55 Klubo nariai (iš 134 narių). Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems.

Susirinkimo metu:  

  • patvirtinti 2022.05.01 – 2023.04.30 LAK veiklos ataskaita bei finansinis balansas;
  • aptarti LAK narystės klausimai ir pateikta informacija apie naujai įstojusius LAK narius;
  • pateikta informacija apie vykdytas LAK solidarumo akcijas per ataskaitinius metus;
  • aptartas pasirengimas LAK naujos valdybos ir prezidento rinkimams;
  • diskutuotas diplomatinės etikos ir pagarbaus elgesio diplomatinėse atstovybėse klausimas.

Visuotinio susirinkimo dalyviai tylos minute pagerbė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Bronislavo Juozo Kuzmicko  atminimą.

Visuotinio surinkimo protokolą galima rasti čia.

Scroll to Top