Diskusija apie diplomato K.Škirpos politinius vingius

Birželio 17 d. Lietuvos ambasadorių klubas surengė nuotolinę diskusiją ”Diplomato K. Škirpos politiniai vingiai”. Pranešimą apie K. Škirpą skaitė žymus istorikas, ambasadorius prof. Alfonsas Eidintas.

Škirpa buvo ganėtinai kontraversiška asmenybė, ne visada suprastas ir pateisintas dėl savo veiklos ir idėjų. Prof. A.Eidintas nušvietė K.Škirpos Lietuvos valstybingumo galimybių koncepciją, atsižvelgdamas į tuometinę politinę ir karinę situaciją bei jo asmenybės bruožus. Bene didžiausio atgarsio ir nepritarimo sulaukusi K.Škirpos idėja – pasiūlymas 1939 m. rugsėjį kartu su nacistine Vokietija pulti Vilnių, tačiau šio karininko, diplomato, politiko kelyje buvo ir daugiau vingių, radikalių minčių. Pasak prof. A.Eidinto, K.Škirpa galvojo apie karo pradžią, bet negalvojo apie pabaigą – galimas pasekmes Lietuvai. „Tai buvo vaizduotės diplomatas – istorijoje tokių būta nemažai“, – sakė profesorius.

Scroll to Top