LAK Valdybos posėdis

 

Sveikiname naujus Lietuvos ambasadorių klubo narius!

Balandžio 29 d. įvyko nuotolinis Lietuvos ambasadorių klubo Valdybos posėdis, kuriame buvo aptartas pasirengimas visuotiniam narių susirinkimui, kuriame turėtų būti renkamas Klubo prezidentas bei Valdyba. Taip pat buvo pristatyti LAK premijos skyrimo aspektai, pasidalinta informacija apie įvykusius ir ateityje planuojamus klubo nuotolinius renginius, informuota apie Klubo narystės mokesčių surinkimą.

Valdybos posėdyje buvo apsvarstyti 3 kandidatų prašymai įstoti į LAK. Prašymams buvo pritarta ir LAK sveikina naujus narius:

Arvydą Daunoravičių

Liną Antaną Linkevičių,

Lyrą Puišytę-Bostroem

Scroll to Top