LAK valdybos posėdis

2023 m. gruodžio 12 d. įvyko Lietuvos ambasadorių klubo (LAK) Valdybos posėdis, kurio metu apibendrinta LAK veikla 2023 metais, aptartas 2024 metų renginių planas. Atkreiptas dėmesys į tai, kad kitais metais minėsime iškilaus Lietuvos diplomato, visuomenės veikėjo ir išeivijos aktyvisto Stasio Lozoraičio (jaunesniojo) 100-ąsias gimimo metines. Valdyba nutarė sprendimą dėl LAK renginio šiai sukakčiai paminėti priimti išsiaiškinus URM planuojamus renginius.  

Klubo prezidentas ambasadorius Algimantas Rimkūnas priminė, kad kitais metais baigiasi dabartinės LAK Valdybos ir prezidento įgaliojimai. Planuojama 2024 metais kviesti Klubo narius siūlyti naujus kandidatus. Dėl balsavimo formos bus nuspręsta vėlesniuose Valdybos posėdžiuose.

Valdybos nariai vienbalsiai pritarė dviejų naujų narių priėmimui. Vienbalsiu sutarimu naujais LAK nariais tapo ambasadorė Italijoje Dalia Kreivienė ir ambasadorius Pietų Korėjoje Ričardas Šlepavičius. Sveikiname naujus LAK narius!

Šiuo metu Klube yra 136 ambasadoriai.