Įteiktos LAK premijos už geriausius magistro darbus

2021 m. liepos 12 d. įvyko Lietuvos ambasadorių klubo (LAK) organizuojama premijų už geriausius magistro darbus įteikimo ceremonija. Šiais metais LAK vertinimui buvo pateikti 5 darbai ir po išsamių diskusijų dėl geriausio darbo išrinkimo, nuspręsta įteikti dvi premijas. Jos buvo skirtos dviem magistro krypties studentėms: Indrei Jankauskaitei ir Violetai Juškėnei.  

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto magistro programos absolventės Indrės Jankauskaitės magistrinis darbas „Nuteistųjų už masinius žmogaus teisių pažeidimus reabilitacija: mitas ar realybė? Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiai Jugoslavijai atvejo studija“ įvertintas I vieta ir 500 EUR premija. Darbo vadovė – dr. Lina Strupinskienė. Mykolo Riomerio universiteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto magistro programos absolventės Violetos Juškėnės magistrinis darbas ,,Informacinių technologijų keliami iššūkiai diplomatinių ir konsulinių santykių teisiniam reglamentavimui“ įvertintas II vieta ir 200 EUR premija. Darbo vadovė – dr. Gintarė Makauskaitė-Samuolė. Taip pat LAK išreiškė padėką Klaipėdos universiteto magistratūros absolventui Nerijui Čapui už šiandieniam Lietuvos kontekstui aktualų darbą ,,Nacionalinis saugumas ir mažosios valstybės“. Visiems premijų ir padėkų dalyviams buvo įteikta Alfonso Eidinto knyga „Diplomatų šypsenos  ir pokštai“ su autoriaus autografu.

Jau tradiciniu tapęs renginys dar kartą parodė aukštą Lietuvos universitetų pasirengimo lygį ruošiant tarptautinių santykių analitikus, kurie artimiausioje ateityje galėtų praturtinti Lietuvos diplomatinės tarnybos gretas.                                                                               

 

 

 

Scroll to Top