Įteikta Lietuvos ambasadorių klubo premija už geriausią magistro darbą

2023 m. rugsėjo 19 d. įvyko Lietuvos ambasadorių klubo (LAK) LAK premijos už geriausią magistro darbą įteikimo ceremonija. Šiais metais LAK vertinimui buvo pateikti 5 įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų darbai.

Po išsamių diskusijų 700 eurų LAK premiją nuspręsta įteikti VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto magistrui Pijui Domantui Petrošiui. Jo mokslinio darbo tema – “JAV dėmesys kaip ontologinis  saugumo šaltinis. Lietuvos Kinijos atžvilgiu  vykdomos  vertybinės užsienio politikos analizė ” (mokslinio darbo vadovė prof. Dovilė Jakniūnaitė).

P. Petrošius analizuoja dabartinės Lietuvos vyriausybės vykdomos vertybinės užsienio politikos priežastis. Kodėl Lietuvos sprendimų priėmėjai vykdo vertybinę užsienio politiką, kuri daugiausia yra nukreipta prieš Kiniją? Magistras daro išvadą, kad Lietuvos sprendimų priėmėjai, siekdami ontologinio saugumo, vykdo vertybinę užsienio politiką, kad pritrauktų JAV dėmesį.

LAK Prezidentas ambasadorius Algimantas Rimkūnas taip pat išreiškė padėką Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos magistrei Aistei Leleikaitei už darbą: „Paliaubų sutarčių laikymosi veiksniai: Darfūro ir antrojo Sudano pilietinio karo atvejų analizė“, Klaipėdos universiteto magistrei Simai Pranaitienei už darbą: „Gerovės valstybės ir socialinio saugumo ryšys“, Vytauto Didžiojo universiteto magistrei Rugilei Špakauskaitei už darbą: „French Cultural Diplomacy Directions and Strategies in Lithuania and Poland 2017-2022“ ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto magistrei Livetai Repšienei už darbą: „Kontroversiški Lietuvos – Lenkijos santykių epizodai Lenkijos istorijos vadovėliuose 1989-2022 m.“.

Visiems konkurso dalyviams buvo įteikt padėkos raštai ir Lietuvos istorijos instituto išleista knyga „1791 m. gegužės 3 d. Abiejų Tautų Respublikos Konstitucija“.

Jau tradiciniu tapęs renginys dar kartą parodė aukštą Lietuvos universitetų lygį ruošiant tarptautinių santykių ekspertus, kurie artimiausioje ateityje galėtų praturtinti ir Lietuvos diplomatinės tarnybos gretas.   

Scroll to Top