Įteikta Lietuvos ambasadorių klubo premija už geriausią magistro darbą

2022 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos ambasadorių klubo (LAK) Metinio visuotinio susirinkimo metu įvyko LAK premijos už geriausią magistro darbą įteikimo ceremonija. Šiais metais LAK vertinimui buvo pateikti 5 įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų darbai.

Po išsamių diskusijų 500 eurų premiją nuspręsta įteikti generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos magistrui Pauliui Siratavičiui. Jo darbo tema – „Karinio mokymo ir stabilizavimo misijos kaip taikos kūrimo įrankis“ (mokslinis vadovas – prof. dr. Gediminas Vitkus). „Į darbą buvo įdėta asmeninė ir kitų karininkų patirtis. Taikos užtikrinimas yra universali užduotis, kuri reikalauja labai plačių žinių, taip pat ir diplomatinių“ – dėkodamas už įvertinimą kalbėjo Paulius Siratavičius.

LAK taip pat išreiškė padėką VU tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto magistrei Urtei Jakubėnaitei už darbą „COVID-19 pandemijos krizės poveikis Ruandos nacionalinei susitaikymo politikai“, Vytauto Didžiojo universiteto magistrui Tautvydui Mickevičiui už jo darbą „Identity of France as an International Actor: Analysis of the Rhetoric of Presidents Hollande and Macron in the Context of the Syrian Crisis”, Mykolo Riomerio universiteto magistrei Olivijai Kazimierai Sinkevičiūtei už darbą „Virtualios valiutos ir pinigų plovimo prevencija tarptautinės teisės požiūriu“ ir Klaipėdos universiteto absolventui Aleksej Trimailov už jo darbą „Valstybinių sienų apsaugos prioritetai XXI a. Lietuvos ir ES saugumo politikoje“.

Visiems konkurso dalyviams buvo įteikta ambasadoriaus Algirdo Kumžos knyga „Oranžinis romanas“ su autoriaus autografu.

Jau tradiciniu tapęs renginys dar kartą parodė aukštą Lietuvos universitetų lygį ruošiant tarptautinių santykių ekspertus, kurie artimiausioje ateityje galėtų praturtinti ir Lietuvos diplomatinės tarnybos gretas.     

**************

Iš ko Tėvynė sudaryta?

Iš ko Tėvynė sudaryta?

Iš nesuprantamos traukos, 

Iš noro ginti vienas kitą, 

Iš žemės, oro ir taikos.

 

Iš krašto gimtojo, takelių, 

Šeimos, vienybės, gilumos..

Iš medžių, pievų ir drugelių, 

Iš mūsų sielų visumos.

 

Iš valios, iš Valstybės Sienos, 

Iš dvasią griaužančios gamtos. 

Teįkvepia Tauta kas dieną.

Tėvynės labui. Vardant tos.

                    /Aleksej Trimailov/

Scroll to Top