LAK Valdybos posėdis

2022 m. balandžio 12 d. įvyko Lietuvos ambasadorių klubo Valdybos posėdis. Jame buvo aptartas pasirengimas metiniam LR diplomatinių atstovybių vadovų suvažiavimui ir visuotiniam LAK narių susirinkimui. Taip pat buvo pristatyti LAK premijos geriausiems magistro darbams politikos ir diplomatijos mokslų srityje skyrimo aspektai. Buvo nutarta, kad geriausi darbai bus apdovanoti piniginėmis premijomis ir ambasadoriaus A. Kumžos neseniai išleista Ukrainai skirta knyga „Oranžinis romanas“ su autoriaus autografu. Posėdžio metu pasidalinta informacija apie projektą „Atgal į mokyklą“ – LAK nariai bus dar kartą paraginti dalyvauti projekte, lankyti mokyklas ne tik Europos dienos proga. Aptarti ir kiti planuojami Klubo renginiai ateityje.

Scroll to Top