Paskaita apie Ernestą Galvanauską

2024 m. kovo 21 d. Lietuvos ambasadorių klubas organizavo renginį, skirtą vienam pirmųjų 1918 metais Nepriklausomybę paskelbusios Lietuvos politikui ir diplomatui Ernestui Galvanauskui. Paskaitą „Premjero ir Užsienio reikalų ministro Ernesto Galvanausko unikalumas“ skaitė ambasadorius prof. Alfonsas Eidintas.

Susitikimo metu renginio prelegentas pabrėžė Ernesto Galvanausko unikalumą ir parodė jo svarbų ir įvairiapusį indėlį į Lietuvos valstybės kūrimą. Kilęs iš mažo miestelio Vabalninko, E. Galvanauskas į Lietuvos politinę areną iškilo 1905 m., dalyvaudamas revoliuciniuose įvykiuose Lietuvoje, buvo Lietuvos valstiečių sąjungos steigėjas. Taip pat dalyvavo Didžiajame Vilniaus Seime.

Nuo 1919 m. spalio mėn. iki 1920 m. birželio mėn.  buvo Lietuvos Ministras Pirmininkas, o kartu – finansų, prekybos ir pramonės ministras. Ministro pareigose buvo iki 1922 m. 1921 m. atstovavo Lietuvai Tautų Sąjungoje. E. Galvanauskas vaidino labai svarbų vaidmenį 2023 m. Klaipėdos sukilime.  Jo politinio ir diplomatinio talento dėka Lietuvos valstybei pavyko įsitvirtinti tarp kitų Europos valstybių. Tris kartus E. Galvanausko kandidatūra buvo svarstoma Lietuvos prezidento rinkimuose.

1924 m. E. Galvanauskas paskiriamas Nepaprastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru į Londoną.  Po valstybės perversmo 1927 m. pasitraukęs iš šių pareigų, atvyko į Klaipėdą ir atsidėjo visuomeninei bei švietimo veiklai. 1947 m. išvyko į Madagaskarą. Čia įsteigė prekybos ir pramonės kursus, juose dėstė, vertėsi amatais. 1963 m. apsigyveno Prancūzijoje.

Anot ambasadoriaus A. Eidinto, E. Galvanauskas buvo vizionierius, išpranašavęs, kad XX a. pabaigoje  ar XXI a. pradžioje Lietuva vėl taps laisva. Nepaisant jo aktyvaus dalyvavimo politiniame ir diplomatiniame gyvenime, profesoriaus A. Eidinto nuomone, tikroji E. Galvanausko svajonė buvo tapti Lietuvos universiteto profesoriumi, kuriai, deja, nebuvo lemta išsipildyti.

Tiesiogiai ir nuotoliniu būdu vykęs Lietuvos ambasadorių klubo renginys apie Ernestą Galvanauską sulaukė didelio susidomėjimo – jame dalyvavo daugiau nei 50 dalyvių.

Scroll to Top