LAK Valdybos posėdis

2023 m. balandžio 19 d. įvyko Lietuvos ambasadorių klubo Valdybos posėdis. Jame buvo aptartas pasirengimas metiniam visuotiniam LAK narių susirinkimui, kuris tradiciškai bus derinamas su LR diplomatinių atstovybių vadovų suvažiavimu. Dėl NATO viršūnių susitikimo liepos 11-12 d. LR diplomatinių atstovybių vadovų suvažiavimas vyks lapkričio mėnesį. Taip pat buvo aptarti LAK premijos geriausiems magistro darbams politikos ir diplomatijos mokslų srityje skyrimo aspektai. Buvo nutarta, kad geriausi darbai bus apdovanoti padidintomis piniginėmis premijomis ir ambasadorės H. Kobeckaitės išleista knyga „Prie Lietuvos tautinės politikos ištakų 1988-1994“ su autorės autografu. Pasidžiaugta, kad didžioji dauguma LAK narių stropiai moka narystės mokesčius. Posėdžio metu pasidalinta informacija apie Europos dienos proga URM organizuojamą projektą „Atgal į mokyklą“. LAK nariai yra pakviesti aktyviai jame dalyvauti ir susitikimuose su moksleiviais papasakoti apie Europos Sąjungą bei pasidalinti savo diplomatinės veiklos patirtimi. Aptarti ir kiti ateityje planuojami Klubo renginiai.

Scroll to Top