LAK valdybos posėdis

2021 m. spalio 27 d. įvyko nuotolinis Lietuvos ambasadorių klubo (LAK) Valdybos posėdis, kurio metu Valdybos nariams buvo pristatytas atnaujintas sekretoriatas, aptarta LAK veikla pandemijos sąlygomis, diskutuota apie galimą bendradarbiavimą su Lietuvoje reziduojančiais užsienio valstybių ambasadoriais, LAK interneto svetainės aktyvesnis įveiklinimas, naujų Klubo narių priėmimas. Valdybos nariai vienbalsiai pritarė keturių naujų narių priėmimui. Naujais Klubo nariais tapo ambasadoriai Artūras Gailiūnas (amb. Egipte), Giedrius Kazakevičius (amb. Suomijoje), Ramūnas Misiulis (amb. Vokietijoje) ir Darius Skusevičius (amb. Kanadoje). Sveikiname naujus LAK narius!

LAK Valdybos pirmininkas ambasadorius Algimantas Rimkūnas taip pat pasidalino informacija apie vykstantį Užsienio reikalų ministerijos ir universitetų bendradarbiavimo projektą, siekiant Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus geriau  supažindinti su Lietuvos diplomatine tarnyba ir karjeros joje galimybėmis. Jis pakvietė LAK Valdybos narius įsijungti į šį projektą perduodant studentams savo diplomatinės veiklos patirtį.

 

Scroll to Top