Lietuvos ambasadorių klubo Valdybos posėdis

Birželio 21 d. įvyko nuotolinis Lietuvos ambasadorių klubo Valdybos posėdis, kurio metu buvo aptartas pasirengimas visuotiniam narių susirinkimui, kuriame turėtų būti renkamas Klubo prezidentas bei Valdyba. Taip pat buvo vertinami aukštųjų mokyklų magistrantų darbai LAK premijai gauti. Pirmąją vietą LAK valdyba skyrė daugiausiai balsų surinkusiam VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto magistrantės Ingos Jankauskaitės darbui “Nuteistųjų už masinius žmogaus teisių pažeidimus reabilitacija: mitas ar realybė? Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiai Jugoslavijai atvejo studija”. Antroji vieta skirta Mykolo Riomerio universiteto magistrantės Violetos Juškėnės darbui “Informacinių technologijų keliami iššūkiai diplomatinių ir konsulinių santykių teisiniam reglamentavimui”. Sveikiname laimėtojas!

Scroll to Top