LAK valdybos posėdis

2024 m. kovo 21 d. įvyko Lietuvos ambasadorių klubo (LAK) Valdybos posėdis, kurio metu diskutuota apie pasirengimą LAK Visuotiniam susirinkimui ir naujos Valdybos rinkimams. Šiais metais baigiasi dabartinės LAK Valdybos ir prezidento įgaliojimai.  Taip pat buvo aptarti LAK premijos geriausiems magistro darbams politikos ir diplomatijos mokslų srityje skyrimo aspektai 2024 metais. LAK prezidentas informavo valdybos narius apie LAK narystės mokesčių surinkimo situaciją.

LAK vadybos nariai buvo pakviesti dalyvauti 13-us metus URM organizuojamame projekte “Atgal į mokyklą”, kuris šiais metais skirtas Lietuvos narystės NATO ir ES 20-mečiui.

Valdybos nariai vienbalsiai pritarė naujo nario priėmimui. Vienbalsiu sutarimu naujuoju LAK nariu tapo ambasadorius Darius Semaška. Sveikiname naująjį LAK narį!

Šiuo metu Klube yra 136 ambasadoriai.

Scroll to Top