LAK nariai pagerbė Vytauto Dambravos atminimą

GRUPĖ LIETUVOS AMBASADORIŲ KLUBO NARIŲ PAGERBĖ AMBASADORIAUS VYTAUTO DAMBRAVOS ATMINIMĄ JO 100-JŲ GIMIMO METINIŲ PROGA

Šių metų birželio 10 dieną, Lietuvos ambasadorių klubo prezidentas ambasadorius Algimantas Rimkūnas bei klubo nariai apsilankė Vilkaviškyje ir pagerbė ambasadoriaus Vytauto Antaną Dambravos šviesų atminimą. Jo 100-jų gimimo metinių proga uždegtos žvakės, prisiminti ambasadoriaus nuopelnai.