Užsienio reikalų ministro G. Landsbergio padėka LAK nariams

2021 m. gruodžio 17 d. Užsienio reikalų ministras G. Landsbergis už prisidėjimą prie diplomato profesijos žinomumo ir patrauklumo didinimo per ministerijos Jaunųjų talentų ir mentorystės programų įgyvendinimą įteikė padėkas URM darbuotojams ir LAK ambasadoriams: R. Bernotui, A. Kumžai, A. Rimkūnui ir A. Žurauskui.

Užsienio reikalų ministerija pirmą kartą šiais metais studentams inicijavo Jaunųjų talentų ir mentorystės programas, kuriomis siekiama bendradarbiaujant su patyrusiais aukščiausio lygio diplomatais, susipažindinti studentus su diplomatinės tarnybos veiklos įvairiapusiškumu ir užduotimis, geriau pažinti diplomato profesiją, paskatinti dalyvauti tarptautinėje tinklaveikoje, konferencijose ir susitikimuose, prisidėti prie globalių problemų sprendimo, tobulėti, pagilinti žinias pasirinktose temose ir tuo pat metu įgyti pripažįstamą darbinę patirtį. Mentorystės programa sudarys sąlygas ministerijos darbuotojams ir buvusiems darbuotojams dalytis įgyta profesine patirtimi ir žiniomis su studentais, ir tokiu būdu prisidėti prie diplomatinės tarnybos atvirumo bei patrauklumo didinimo.

Dėkojame ambasadoriams!

 

Scroll to Top