LAK valdybos posėdis

2022 m. gruodžio 14 d. įvyko Lietuvos ambasadorių klubo (LAK) Valdybos posėdis, kurio metu apibendrinta LAK veikla per visus 2022 m. bei aptarta, kokie renginiai galėtų vykti 2023 m. Buvo pasiūlyta kitais metais atnaujinti ambasadorių archyvinius prisiminimų įrašus. LAK valdyba taip pat pritarė idėjai naujiems LAK nariams užpildyti prisijungimo prie Klubo veiklos anketas.

Klubo prezidentas ambasadorius Algimantas Rimkūnas priminė, kad kitais metais baigiasi dabartinės LAK Valdybos ir prezidento įgaliojimai. Todėl reikia kviesti Klubo narius siūlyti naujus kandidatus.

Valdybos nariai vienbalsiai pritarė net 14 naujų narių priėmimui. Naujais LAK nariais tapo ambasadoriai: Nerijus Aleksiejūnas (amb. Prancūzijoje), Ramūnas Davidonis (amb. Jungtiniuose Arabų Emyratuose), Darius Gaidys (amb. Singapūre), Sigita Maslauskaitė-Mažylienė (amb. prie Šventojo Sosto), Jonas Mažeika (amb. Norvegijoje), Arnoldas Pranckevičius (atstovybė prie ES), Andrius Pulokas (buvęs ambasadorius Baltarusijoje), Asta Radikaitė (amb. Danijoje), Lina Rukštelienė (amb. Austrijoje), Lina Skerstonaitė (amb. Graikijoje), Darius Staniulis (atstovybė Ženevoje), Tadas Valionis (amb. Moldovoje), Petras Zapolskas (buvęs ambasadorius prie Šventojo Sosto), Aurelijus Zykas (amb. Japonijoje). 

Sveikiname naujus LAK narius!

Scroll to Top