Vasario 12 d. įvyko LAK Valdybos posėdis

Sveikiname naujus Lietuvos ambasadorių klubo narius!

Vasario 12 d. buvo surengtas LAK Valdybos posėdis, kuriame buvo aptarti aktualiausi veiklos klausimai. Buvo pristatyti atnaujinti LAK įstatai, tame tarpe  nuostata  dėl narystės mokesčio įvedimo. Buvo apžvelgta atnaujinta ambasadorių klubo interneto svetainė, išsakytos pastabos dėl jos turinio patobulinimo. Apsvarstytas LAK skiriamų stipendijų klausimas ir nuspręsta kviesti visus tarptautinių santykių specialybę studijuojančius ir magistrinius darbus parengusius studentus teikti savo darbus ir pretenduoti į LAK stipendiją. 

Valdybos posėdyje buvo apsvarstyti 5 kandidatų prašymai įstoti į LAK. Prašymams buvo pritarta ir LAK gali pasveikinti naujus narius:

– Marijų Gudyną,

 – Andrių Kalindrą,

– Zenoną Kumetaitį,

– Diana Mickevičienę,

– Liną Viltrakienę. 

Džiaugiamės prisijungus prie LAK veiklos!

Scroll to Top