F. Kastro ir B. Klintono susitikimas

1998 m. gegužės mėnesį dalyvavau Ženevoje vykusiame iškilmingame Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir prekybos (angl. General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) 50-mečio minėjimo renginyje. Iš šio beveik pusę amžiaus tarptautinę prekybą reguliavusio susitarimo 1994 metais išaugo Pasaulio prekybos organizacija (angl. World Trade Organisation – WTO). GATT jubiliejaus proga Ženevoje susirinkę 132 valstybių vadovai ir užsienio prekybos ministrai savo kalbose pabrėžė šios organizacijos nuopelnus sėkmingai tarptautinės prekybos plėtrai ir linkėjo neseniai įkurtai PPO tęsti šiuos darbus. Konferencijos tribūnoje vieną aukštą pranešėją keitė kitas. Prieš paskelbdamas konferencijos pertrauką, jos pirmininkas pranešė, kad po pertraukos pirmasis šnekės JAV prezidentas B. Klintonas ( B. Clinton).

Pertrauka užsitęsė, salėje esantys įvairių šalių delegatai pradėjo nuobodžiauti. Pagaliau atsivėrė salės gale esančios plačios durys ir į salę ėmė plūsti žmonės. Dauguma salėje buvusių delegatų atsistojome ir plojimais pasitikome, kaip manėme, JAV prezidentą B. Klintoną. Tačiau pamatę, kad į salę savo delegacijos apsuptyje įžengia Kubos prezidentas F. Kastro ( F. Castro), delegatai nuščiuvo, per salę nuvilnijo šurmulys ir juokas. Kubos prezidentas nužingsniavo į salės priekį ir atsisėdo pirmoje eilėje visiškai prieš pranešėjo tribūną.

Praėjus dar kelioms minutėms, iš scenos užkulisių tiesiai prie tribūnos priėjo JAV prezidentas B. Klintonas. Nuo F. Kastro jį teskyrė du metrai (kitą dieną Ženevos spauda pažymėjo, kad tai buvo istorijoje mažiausias fizinis atstumas tarp F. Kastro ir JAV prezidento). F. Kastro, sėdėdamas visiškai prieš B. Klintoną, buvo priverstas išklausyti JAV prezidento nuomonę  apie tarptautinės prekybos reguliavimo pasiekimus ir kylančias problemas. Perskaitęs savo pranešimą ir lydymas plojimų, B. Klintonas pasuko atgal į užkulisius.

Netrukus atėjus F. Kastro eilei pasisakyti, Kubos prezidentas jam būdingu stiliumi kaltino JAV imperializmą dėl visų pasaulio problemų. Deja, JAV prezidentas šios karštos kalbos jau negirdėjo – jis buvo išvykęs iš konferencijos rūmų.

 

A. Rimkūnas