Ambasadoriai.eu - Lietuvos ambasadorių klubas

Įteikta LAK premija už geriausią magistro darbą

2020 m. liepos 14 d. Lietuvos ambasadorių klubas įteikė 2020-ųjų metų premiją Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto magistro programos absolventei Miglei Lapėnaitei už magistro darbą: „Moterų dalyvavimas kariniuose konfliktuose: „Ukrainos atvejo analizė“. Darbo vadovė – dr. Lina Strupinskienė. Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo ir premiją įteikė LAK prezidentas ambasadorius Algimantas Rimkūnas. Ceremonijoje taip pat dalyvavo LAK valdybos nariai. Po apdovanojimų vyko diskusija, kurios metu buvo aptartas moterų vaidmuo kariniuose konfliktuose, jų dalyvavimas jų sureguliavime bei po konfliktinėje reabilitacijoje. Taip pat buvo aptarta darbo rengimo metodologija.

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top