Kelionė per kalnus į Lietuvą

Atmintyje užsiliko epizodas iš prezidento V. Adamkaus vizito Japonijoje. Susitikimo Parlamente metu buvo prisiminti laikai, kai Japonija pripažino atsikūrusią Lietuvą. Čia vienas iš japonų parlamentarų pagyvėjo: „O kaipgi, aš gerai prisimenu tą dieną, kai mašina iš Latvijos per kalnus įvažiavome į Lietuvą“…

Laiko tėkmėje keičiasi matyt ne tik klimatas, bet ir reljefas…

 

D. Kamaitis

Scroll to Top